دکتر علی اوجاقی

نویسنده

ویراستار

مترجم

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دکتر علی اوجاقی
دکتر علی اوجاقی
دکتر علی اوجاقی

نویسنده

ویراستار

مترجم

رزومه
تجربیات
۱۳۹۸ - تاکنون
رییس انجمن نویسندگان
ایران

ریاست انجمن نویسندگان ایران را بر عهده دارم.

۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
دبیر انجمن نویسندگان
ایران

به عنوان دبیر در انجمن نویسندگان ایران فعالیت داشتم.

۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
عضو انجمن قلم ایران
ایران

عضویت در انجمن قلم ایران، یک انجمن نویسندگی خاص.

تحصیلات
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
دکترا زبان شناسی و ادبیات
پاریس

فارغ التحصیل دکتری رشته ادبیات و زبان شناسی از دانشگاه سوربن فرانسه.

۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد ادبیات
تهران

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ادبیات از دانشگاه تهران.

۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی ادبیات
تهران

فارغ التحصیل کارشناسی رشته ادبیات از دانشگاه تهران.

مهارت ها
 • داستان نویسی
 • شعر
 • فیلم نامه نویسی
 • زبان شناسی
زبان ها
 • انگلیسی
 • آلمانی
 • ایتالیایی
 • فرانسه
دانش
 • داستان نویسی
 • مهارت های تحقیق
 • مهارت های ارتباط کلامی
 • مهارت ترجمه متون
 • مهارت شناسایی ساختاری
 • مهارت فیلم نامه نویسی
نظرات